пʼятниця, 29 вересня 2017 р.

Всеукраїнська нарада регіональних координаторів із питань адвокації, планування, упровадження, моніторингу та оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом»

27-28 вересня 2017 року в м. Києві за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) відбулася Всеукраїнська нарада з питань адвокації, планування, впровадження, моніторингу та оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом». У роботі наради прийняли участь регіональні координатори з 24 областей України та м. Києва.
Метою наради було проаналізувати стан виконання та уточнити план дій з адвокації, планування, впровадження, моніторингу та оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом» у всіх регіонах України.
Проект «Вчимося жити разом» має на меті навчання дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальним компетентностям), які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до нових життєвих обставин, відновленню психологічної рівноваги, розбудові здорових стосунків тощо. Прикладом таких життєвих навичок є позитивна самооцінка, ефективне спілкування, співчуття, попередження та розв’язування конфліктів, протистояння негативним соціальним впливам, самоконтроль, керування стресами, мотивації успіху, аналіз проблем і прийняття виважених рішень, критичне і творче мислення, активна громадська позиція тощо.
Зазначимо, що на формування саме цих компетентностей спрямовано зміст освіти «Нова Українська Школа».
В процесі впровадження проекту «Вчимося жити разом»:
  • удосконалено та доставлено у 25 регіонів України навчально-методичні матеріали для вчителів та учнів,
  • підготовлено фахівців початкової, основної та старшої школи для обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти;
  • завершується розробка та визначаються шляхи впровадження інноваційних он-лайн курсів для масової підготовки вчителів з методики викладання курсів на засадах компетентнісного підходу.
На початку листопада планується провести онлайн-опитування вчителів та учнів з метою моніторингу процесу впровадження та оцінка впливу проекту на знання, цінності, ставлення, уміння, поведінку учнів.
Проект «Вчимося жити разом» має повне ресурсне забезпечення http://autta.org.ua/ua/resources/learning-to-live-together/, а також статистично доведену ефективність впливу на знання, ставлення, уміння та поведінкові практики учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Ефективність проекту визначалась шляхом проведення он-лайн опитування за процедурою «ДО» та «Після». В он-лайн опитуванні  прийняли участь  понад 60тисяч учнів та 3тисяч вчителів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької та Харківській областей. Детальніше з результатами оцінки ефективності проекту за 42 індикаторами можна ознайомитися за посиланнями http://autta.org.ua/ua/Advocacy/
Поширення проекту «Вчимося жити разом» на всю Україну буде здійснюватися шляхом його інтеграції в програми післядипломної (додипломної) підготовки вчителів та навчання учнів. Відповідний план заходів затверджено наказами МОН №624 від 21.04.2017 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» та №1220 від 21.08.2017 р. «Про затвердження плану додаткових заходів у Донецькій та Луганській областях щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом».
Від Донецької області координатори проекту Поуль Валентина, завідувач кафедри дошкільної, початкової освіти та розвитку особистості Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, та Капінус Наталія, завідувач відділу початкової освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, представили успішний досвід упровадження проекту «Вчимося жити разом» у регіоні, а саме:
- виконання плану заходів, затвердженого наказом обласного департаменту освіти і науки на виконання наказів МОН України;
- особливості здійснення інтеграції курсів «Вчимося жити разом» у програми післядипломної підготовки вчителів;
- регіональні аспекти інтеграції курсів «Вчимося жити разом» в освітній процес учнів 1-9 та 10 (11)-х класів.
- адвокація тренінгового навчання педагогів щодо методики викладання курсів «Вчимося жити разом» та висвітлення стану реалізації проекту в електронних і друкованих ЗМІ.
З вересня 2017 року по січень 2018 року в Донецькій області буде здійснено навчання понад 800 педагогів початкової школи, учителів основ здоров’я, заступників керівників з виховної роботи та психологів зі 163 навчальних закладів.

Немає коментарів:

Дописати коментар